Ładowanie...

Odrzucenie spadku

JAKIE SĄ SKUTKI ODRZUCENIA SPADKU?
Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

GDZIE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU?
Oświadczenie o przyjęciu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Oświadczenia takie może być złożone również w ramach postępowania o stwierdzenie nabycia spadku albo notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

JAKI JEST TERMIN NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA?
Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Czyli najczęściej termin ten jest liczony od dnia śmierci spadkodawcy.

CZY TRZEBA SKŁADAĆ TAKIE OŚWIADCZENIE?
Spadkobierca nie ma obowiązku złożenia oświadczenia. Jest to jego uprawnienie. Powołany do dziedziczenia może zachować milczenie, wówczas zachodzą takie skutki, jak przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

JAKIE SĄ KOSZTY?
W przypadku złożenia oświadczenia przed sądem opłata wynosi 50 zł.

Ilustracja: pixabay.com, by evitaochel

Skomentuj artykuł