Ładowanie...

Testament wspólny – czy to możliwe?

Rozrządzenie na wypadek śmierci

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy na naszym blogu, rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można wyłącznie poprzez sporządzenie testamentu w wybranej przez siebie, a dopuszczalnej prawem, formie, w tym np. w formie testamentu własnoręcznego lub testamentu notarialnego. O możliwych rodzajach testamentów również już pisaliśmy (zachęcamy do prześledzenia naszych wpisów).

W praktyce zawodowej przychodzi się nam natomiast spotykać z pytaniem o dopuszczalność sporządzenia testamentów wspólnych. Dziś postanowiliśmy rozwiać wątpliwości na ten temat!

Zakaz testamentów wspólnych

Jak stanowi art. 942 Kodeksu cywilnego, testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Z przepisu tego wynika wprost zakaz testamentów wspólnych. Innymi słowy, polskie prawo wyklucza możliwość sporządzenia wspólnego testamentu przez kilka osób, np. przez małżonków, których wolą jest wzajemne przekazanie majątku na wypadek śmierci któregokolwiek z nich. Niedopuszczalne jest więc połączenie oświadczeń ostatniej woli dwu lub więcej osób w jednym dokumencie. Nieważny będzie wobec tego taki testament, gdy dwie lub więcej osób, spiszą wspólne oświadczenie woli i pod nim się podpiszą, datując je. Każda z tych osób, dla skuteczności swego rozrządzenia, powinna sporządzić oddzielne oświadczenie.

Skutki naruszenia zakazu

Jak już wynika z powyższego, sporządzenie testamentu wspólnego, wbrew zakazowi płynącemu z art. 942 Kodeksu cywilnego, powoduje bezwzględną nieważność testamentu. Oznacza to, że jeżeli osoby, które sporządziły wspólny testament, nie sporządziły żadnego innego testamentu, dziedziczenie po nich odbywać będzie się na podstawie ustawy.

 

Skomentuj artykuł