Ładowanie...

Oferta

W ramach zespołu usług prawospadkowe.opole.pl oferujemy:

 • porady i konsultacje prawne, które obejmują:
  1. analizę przedstawionego stanu faktycznego pod kątem zabezpieczenia interesu prawnego Klienta,
  2. wskazanie i omówienie przepisów prawa znajdujących zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym,
  3. rekomendacje co do dalszego postępowania dla zabezpieczenia interesu prawnego Klienta;
 • sporządzanie dokumentacji pozasądowej, w tym:
  1. pism do współspadkobiercy wzywających do wydania stosownej kwoty tytułem zachowku
  2. pism do współspadkobiercy wzywających do ugodowego działu spadku
  3. pism do współspadkobiercy wzywających do wydania przedmiotów zapisu
 • reprezentację przed sądami, w tym:
  1. sporządzanie i wnoszenie pism inicjujących postępowania sądowe (pozwy, wnioski),
  2. sporządzanie i wnoszenie dalszych pism procesowych (obejmujących argumentację faktyczną i prawną, wnioski dowodowe, propozycje ugodowe etc.),
  3. uczestnictwo w rozprawach sądowych.

W ramach zespołu usług prawospadkowe.opole.pl zajmujemy się sprawami:

 • o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego;
 • o dział spadku;
 • o zachowek;
 • związanymi z przyjęciem spadku, w tym przyjęciem z dobrodziejstwem inwentarza;
 • związanymi z odrzuceniem spadku;
 • związanymi z wydaniem zezwolenia na odrzucenie spadku przez małoletniego;
 • o zabezpieczenie spadku, sporządzenie wykazu inwentarza i spisu inwentarza;
 • związanymi z ogłoszeniem testamentu;
 • związanymi z wyjawieniem przedmiotów spadkowych;
 • o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia;
 • innymi sprawami spadkowymi.

Każda sprawa naszych Klientów prowadzona jest pod nadzorem adwokata lub radcy prawnego.
Przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej umawiamy się z Klientem co do wynagrodzenia. Umówione wynagrodzenie może obejmować prowadzenie całej sprawy bądź wykonanie niektórych tylko czynności – w zależności od potrzeb Klienta.

Dalsze informacje uzyskać można: