Ładowanie...

Przyjęcie spadku

JAKIE SĄ RODZAJE PRZYJĘCIA SPADKU?
Spadkobierca może przyjąć spadek:

  1. wprost – wówczas przyjmuje na siebie wszystkie prawa, ale i obowiązki i zobowiązania spadkobiercy, które wchodzą w skład spadku
  2. z dobrodziejstwem inwentarza – wówczas co do zasady odpowiadasz za długi spadkowe tylko do wysokości stanu czynnego spadku, czyli spłata ewentualnych zobowiązań spadkodawcy następuje jedynie do wysokości wartości praw, które spadkobierca otrzymał, nie może tej wartości przekroczyć

GDZIE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU SPADKU?
Oświadczenie o przyjęciu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Oświadczenia takie może być złożone również w ramach postępowania o stwierdzenie nabycia spadku albo notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

JAKI JEST TERMIN NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA?
Oświadczenie o przyjęciu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Czyli najczęściej termin ten jest liczony od dnia śmierci spadkodawcy.

CZY TRZEBA SKŁADAĆ TAKIE OŚWIADCZENIE?
Spadkobierca nie ma obowiązku złożenia żadnego z oświadczeń. Jest to jego uprawnienie. Powołany do dziedziczenia może zachować milczenie, wówczas zachodzą takie skutki, jak przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

JAKIE SĄ KOSZTY?
W przypadku złożenia oświadczenia przed sądem opłata wynosi 50 zł.

Ilustracja: pixabay.com, by Unsplash

Skomentuj artykuł