Ładowanie...

Czy wiesz czym jest Notarialny Rejestr Testamentów?

Poszerzając wiedzę na temat dziedziczenia testamentowego być może natknęli się Państwo na informacje na temat NORT – tzn. Notarialnego Rejestru Testamentów. Z naszej praktyki zawodowej wynika jednakże, że wciąż niewiele osób jest świadoma funkcjonowania wspomnianego rejestru. Stąd pomysł na dzisiejszy wpis, w którym postaramy się przybliżyć przedmiotową tematykę, tj. odpowiemy na pytanie czym jest NORT i w jakim celu został utworzony. W kolejnym wpisie wskażemy natomiast jakie dokładnie informacje zamieszczane są w rejestrze i kto może starać się o dostęp do nich.

Czym jest NORT?

Notarialny Rejestr Testamentów działa od 5 października 2011r. Jest to rejestr, w którym może zostać zarejestrowany testament notarialny lub testament własnoręczny, o ile został oddany na przechowanie do notariusza. Warto zaznaczyć, że dostęp do tego systemu mają jedynie notariusze, tj. tylko oni mają uprawnienia do rejestrowania testamentów i tylko za ich pośrednictwem, po przedstawieniu aktu zgonu testatora, można uzyskać informację na temat sporządzonych i zarejestrowanych w NORT testamentów, lub też stwierdzenie, że żaden testament nie został zarejestrowany przez danego spadkodawcę.

W jakim celu utworzony został NORT?

Notarialny Rejestr Testamentów został utworzony w celu ułatwienia spadkobiercom ustalenia po śmierci spadkodawcy czy ten sporządził testament. Z założenia NORT służyć ma także minimalizacji ryzyka, że testament pozostanie nieznany albo zostanie ujawniony z opóźnieniem. Zarejestrowanie testamentu daje pewność, że testament nie zaginie, a zatem wola spadkodawcy zostanie urzeczywistniona.

Czy wpis do NORT jest obowiązkowy?

Wpis do rejestru jest całkowicie dobrowolny i co ważne, bezpłatny. Rejestracji dokonuje notariusz na wyraźne życzenie testatora. Testator może zawnioskować o wpis:

  • bezpośrednio w treści sporządzanego przed notariuszem testamentu,
  • w protokole przyjęcia testamentu własnoręcznego na przechowanie lub
  • w oddzielnym protokole, w przypadku gdy rejestracja dotyczy testamentu notarialnego sporządzonego wcześniej i dotąd nierejestrowanego albo testamentu własnoręcznego przechowywanego już przez notariusza, który ma go zarejestrować.

 

Skomentuj artykuł