Ładowanie...

Kto i kiedy może uzyskać informacje z Notarialnego Rejestru Testamentów?

W dzisiejszym wpisie, kontynuując tematykę Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT), zgodnie z zapowiedziami sprzed tygodnia, odpowiadamy na dwa pytania:

  1. Jakie informacje zamieszczane są w Notarialnym Rejestrze Testamentów?
  2. Kto i na jakich zasadach może uzyskać informacje z NORT?

 

Dane w NORT

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że Notarialny Rejestr Testamentów nie zawiera informacji co do samej treści testamentu. Dane umieszczane w NORT obejmują bowiem:

  • numer wpisu,
  • datę jego dokonania,
  • datę oraz miejsce sporządzenia testamentu lub protokołu przyjęcia testamentu własnoręcznego na przechowanie,
  • dane notariusza podejmującego ww. czynności,
  • dane osobowe testatora, w tym jego nr PESEL.

Z rejestru nie można się zatem dowiedzieć, komu i jakie składniki majątku spadkowego postanowił zapisać spadkodawca. Jak już bowiem wskazywaliśmy w poprzednim wpisie, celem NORT jest przede wszystkim potwierdzenie, że spadkodawca sporządził testament. Dzięki NORT wiadome jest także, w której kancelarii notarialnej testament został złożony na przechowanie. Rejestr ułatwia zatem lokalizację dokumentu stanowiącego przejaw ostatniej woli spadkodawcy, natomiast samo otworzenie i ogłoszenie testamentu odbywa się za zasadach ogólnych wynikających z prawa spadkowego i praca procesowego.

 

Dostęp do informacji z NORT

Informację o zarejestrowaniu testamentu danego spadkodawcy lub o braku rejestracji testamentu można uzyskać u dowolnie wybranego notariusza. Udzielenie informacji jest odpłatne. Warto zwrócić uwagę, że informacje z rejestru nie są udostępniane przez sądy czy przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

Z wnioskiem o udzielenie informacji może wystąpić tak naprawdę każdy. Nie jest przy tym wymagane wykazywanie przyczyny zainteresowania testamentem. Wniosek należy sporządzić na piśmie. Powinien on zawierać dane umożliwiające identyfikację testatora. Wymogiem koniecznym jest także przedstawienie notariuszowi wraz z wnioskiem aktu zgonu lub innego dokumentu, z którego wynika jednoznaczna informacja o śmierci testatora. Oznacza to, że osoby uważające się za ewentualnych spadkobierców nie mogą uzyskać informacji o istnieniu testamentu za życia testatora. Wyjątkiem tutaj jest oczywiście sam testator, który bez ograniczeń może domagać się udzielenia mu informacji o zarejestrowanych przez siebie testamentach.

 

Skomentuj artykuł