Ładowanie...

Dziedziczenie w związkach partnerskich

W dzisiejszym wpisie krótko na temat dziedziczenia w związkach partnerskich.
Wielokrotnie zdarza się bowiem, że osoby pozostające w nieformalnym związku nie
decydują się na zawarcie małżeństwa. Osoby te muszą się liczyć z poważnym
ograniczeniem uprawnień do dziedziczenia po zmarłym partnerze.

Osoby żyjące w nieformalnym związku, choć prowadzą najczęściej wspólne
gospodarstwo domowe i gromadzą wspólny majątek, muszą mieć świadomość, że na
gruncie prawa spadkowego traktowane są jak osoby względem siebie obce. Oznacza to,
że w przeciwieństwie do małżonków, osoby te nie dziedziczą po sobie na podstawie
ustawy. Jedyną podstawą dziedziczenia może być w ich przypadku testament. Dlatego
też osoby żyjące w nieformalnych związkach, jeżeli mają wolę by to partner przejął
składniki majątku po ich śmierci, powinny zadbać o możliwie wczesne uporządkowanie
swoich spraw spadkowych. Mogą to zrobić poprzez sporządzenie testamentu i
wskazanie w nim partnera jako spadkobiercy testamentowego. W przeciwnym
wypadku, do spadku zostaną powołani członkowie rodziny zmarłego, a w ich braku
spadek przejmie gmina lub Skarb Państwa.

Zaznaczyć należy, że powołanie do spadku na podstawie testamentu wyprzedza
dziedziczenie ustawowe.

Warto także zwrócić uwagę na to, że sporządzając testament spadkodawca może
powołać partnera do całości spadku, a może także skorzystać z instytucji zapisu
windykacyjnego i przekazać tylko określony przedmiot wchodzący w skład spadku (np.
mieszkanie). Wszystko zależy od jego woli, jednakże należy wiedzieć, że zapis
windykacyjny dla swej skuteczności wymaga zawarcia go w testamencie sporządzonym
w formie notarialnej.

Skomentuj artykuł