Ładowanie...

Ustalenie wysokości darowizny przy zachowku

Zachowek jest to prawo spadkobierców ustawowych do uzyskania określonej należności z uwagi na pominięcie ich w testamencie. Przy obliczeniu należnego zachowku bierze się pod uwagę darowizny dokonane za życia spadkodawcy. Jak jednak oblicza się wartość tych darowizn?

Stan dokonania darowizny

Warto w pierwszej kolejności wskazać, że wartość darowizny ustala się zgodnie ze stanem przedmiotu darowizny z dnia jej dokonania. Wobec tego wszelkie nakłady poniesione na przedmiot darowizny, czy też jego stan na dzień spadkobrania – który może okazać się o wiele lepszy niż w chwili dokonania darowizny – nie będzie wpływał na wartość zachowku. Przykładowo, jeśli przedmiotem darowizny był niewyremontowany dom, a w międzyczasie przeszedł on remont, który znacznie podniósł jego wartość, cena tego domu będzie naliczana bez tych nakładów, czyli do obliczenia wartości zachowku będzie on zaliczany jako dom do remontu.

Ceny przedmiotu darowizny

Inaczej będzie wyglądała kwestia ustalenia ceny. Zgodnie z art. 995 k.c. ceny przedmiotu darowizny ustala się z dnia ustalenia zachowku. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę przywołany powyżej przykład, cena domu będzie brana z teraźniejszego czasu – z chwili spadkobrania, jedynie jego stan będzie brany z czasu, w którym dokonywano darowizny.

Pieniądze jako przedmiot darowizny

Jeżeli przedmiotem darowizny były pieniądze, należy przyjąć, że stan z chwili dokonania darowizny i cen z chwili ustalania zachowku oznacza wartość nominalną darowizny powiększoną o wskaźnik inflacji za okres od jej dokonania do chwili ustalania zachowku. Należy przy tym zauważyć, że „pieniądz sam w sobie nie przedstawia wartości, istotne znaczenie ma jego siła nabywcza”. Na potrzeby ustalenia wartości darowizny przy ustalaniu zachowku należy zatem ustalić tę wartość wyznaczoną siłą nabywczą pieniądza, nie zaś wartością nominalną.

Interesuje cię jakiś temat z zakresu prawa spadkowego? Chciałbyś przeczytać o nim artykuł? Zostaw nam komentarz lub napisz o tym w wiadomości prywatnej, a my postaramy się przygotować artykuł, który rozwieje Twoje wątpliwości.

Photo by Darío Martínez-Batlle na Unsplash

Skomentuj artykuł