Ładowanie...

Jak sprawdzić czy jesteś spadkobiercą? – Rejestr spadkowy

W rejestrze spadkowym gromadzone są wyłącznie najnowsze notarialne akty poświadczenia dziedziczenia oraz najnowsze sądowe stwierdzenia nabycia spadku. Nie znajdziesz w nim więc dokumentów sporządzonych przed datami wskazanymi poniżej.
Rejestr Spadkowy składa się z dwóch części:
części krajowej PL, która zawiera informacje o:

  • notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia sporządzonych po 01.03.2009 r.
  • sądowych stwierdzeniach nabycia spadku wydanych po 08.09.2016 r.

części europejskiej EPS, która zawiera informacje o:

  • europejskich poświadczeniach spadkowych wydanych w Polsce po 08.09.2016 r.

Rejestr nie zawiera treści dokumentów potwierdzających dziedziczenie, tylko informacje gdzie (w jakich instytucjach) takie dokumenty można odnaleźć.
Aby wyszukać wpis należy podać:

  • numer PESEL spadkodawcy (jeżeli jest znany i został uwzględniony podczas rejestracji w Rejestrze Spadkowym),
  • lub podstawowe dane identyfikujące spadkodawcę

W odpowiedzi system wygeneruje informacje, gdzie należy poszukiwać dokumentów poświadczających dziedziczenie.
Rejestr spadkowy znajduje się pod linkiem: https://rejestry-notarialne.pl/37
Może się zdarzyć tak, że postanowienie stwierdzające nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia nie obejmuje wszystkich spadkobierców, bo nie byli oni znani w chwili sporządzania dokumentu. Jest to oczywiście przesłanka do uchylenia istniejących dokumentów.

Jeśli uważasz, że jesteś spadkobiercą, a nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe uwzględniające Twoje prawo, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Doświadczony prawnik pomoże Ci w podjęciu dalszych kroków. Wynagrodzenie Kancelarii jest w każdej sytuacji ustalane indywidualnie.

Ilustracja: https://rejestry-notarialne.pl/37

Skomentuj artykuł