Ładowanie...

Czym jest spadek?

Spadek to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego. Czytaj więcej…

CO NIE NALEŻY DO SPADKU?
Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Są to np. dobra osobiste zmarłego. W orzecznictwie jest szereg wątpliwości co do katalogu praw i obowiązków ściśle związanych z osobą spadkodawcy. Jeśli masz wątpliwości co do tego co wchodzi w skład spadku, najlepiej skonsultować się z prawnikiem.

SPADEK TO RÓWNIEŻ DŁUGI SPADKODAWCY
Długi spadkowe, to przede wszystkim zobowiązania zaciągnięte przez spadkodawcę. Ale do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach prawa.

KIEDY NASTĘPUJE NABYCIE SPADKU?
Z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek, tj. z mocy samego prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków zmarłego. Zasada ta dotyczy każdego spadkobiercy, ustawowego i testamentowego
Z konstrukcji dziedziczenia wynika jednak, że nabycie spadku w chwili jego otwarcia ma charakter tymczasowy, spadkobierca ma prawo wyjawić swoją wolę odnośnie do nabycia spadku, ustawa przyznaje mu bowiem prawo do odrzucenia spadku. Czytaj więcej…

Ilustracja: pixabay.com, by Monoar

Skomentuj artykuł