Ładowanie...

Czym jest sądowe stwierdzenie nabycia spadku?

Sąd spadku, czyli co do zasady sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każda osoba mająca interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy, czyli przede wszystkim osoby które uważają się za spadkobierców

GDZIE SKŁADA SIĘ WNIOSEK?
Do Sądu spadku, czyli co do zasady będzie to sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy.

KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie jest ograniczone żadnym terminem, nie ulega przedawnieniu ani w żadnych okolicznościach nie wygasa. Warto jednak tego nie zaniedbywać, gdyż długa zwłoka powoduje w perspektywie czasu trudności z ustaleniem kręgu spadkobierców.
Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

CO MUSI ZAWIERAĆ WNIOSEK?

  1. oznaczenie sądu
  2. oznaczenie wnioskodawców i ewentualnie uczestników
  3. sformułowanie o co wnosimy
  4. uzasadnienie wniosku, które powinno zawierać:
    • krąg spadkobierców
    • zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę, które zawiera oświadczenie co do wszystkiego, co mu jest wiadome o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi, o testamentach spadkodawcy.

Do wniosku należy dołączyć akt zgonu spadkobiercy oraz akty stanu cywilnego potwierdzające, że jesteś spadkobiercą czyli np. akt małżeństwa, akt urodzenia.

OPŁATY
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie sądowej w wysokości 50 zł, którą należy uiścić w kasie sądowej, bądź przelać na rachunek bankowy sądu.

Jeżeli masz trudności z napisaniem wniosku, albo chcesz żeby w sądzie reprezentował Cię pełnomocnik, profesjonalny prawnik z naszej Kancelarii chętnie Ci pomoże. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza, napisz e-mail albo zadzwoń i umów się na spotkanie. Wynagrodzenie Kancelarii jest w każdej sytuacji ustalane indywidualnie.

Ilustracja: pixabay.com, by Daniel_B_photos

Skomentuj artykuł