Ładowanie...

Czym jest niegodność dziedziczenia?

Jest pozbawieniem możliwość dziedziczenia określonego spadkobiercy, po określonym spadkodawcy.

KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ?
Niegodność dziedziczenia może nastąpić wyłączenie na podstawie orzeczenia sądowego.

Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

  1. dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  2. podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  3. umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

JAKIE SĄ SKUTKI?
Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

KIEDY SĄD NIE MOŻE UZNAĆ SPADKOBIERCY ZA NIEGODNEGO?
Jeżeli spadkodawca przebaczył spadkobiercy, czyli puścił w niepamięć krzywdy i urazy.

Ilustracja: pixabay.com, by dimitrisvetsikas1969

Skomentuj artykuł