Ładowanie...

Czym jest zrzeczenie się dziedziczenia?

Jest to umowa zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy spadkobiercą, a przyszłym spadkodawcą, w której strony zgodnie oświadczają, że spadkobierca nie chce dziedziczyć po przyszłym spadkodawcy.

KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ?
Jeszcze za życia spadkodawcy.

KOGO OBEJMUJE TAKA UMOWA?
Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się (czyli dzieci, wnuki itd.), chyba że umówiono się inaczej.

JAKIE SĄ SKUTKI?
Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.

CZY MOŻNA TAKĄ UMOWĘ ODWOŁAĆ?
Tak, ale należy tego dokonać również w formie umowy zawartej w postaci aktu notarialnego.

Ilustracja: pixabay.com, by Evpnaso

Skomentuj artykuł