Ładowanie...

Czy spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za niezapłacone mandaty zmarłego?

Jak już wspominaliśmy na naszym blogu, spadkodawca może pozostawić po sobie różnego rodzaju zobowiązania (zwane długami spadkowymi), w tym może pozostawić nieuregulowane mandaty. Czy w takim wypadku obowiązek ich zapłacenia przechodzi na osoby, które nabywają spadek? Czy mandaty zmarłego stanowią długi spadkowe?

Na powyższe pytania należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Należy bowiem pamiętać, że mandaty stanowią konsekwencję popełnienia przez spadkodawcę wykroczenia. Polskie prawo nie przewiduje natomiast możliwości przejścia odpowiedzialności karnej czy wykroczeniowej na spadkobierców zmarłego. Nie ma przy tym znaczenia, czy zmarły popełnił wykroczenie, za które został ukarany mandatem czy też przestępstwo, za które sąd skazał go na grzywnę czy innego rodzaju świadczenie pieniężne.

Ściąganie grzywny nałożonej mandatem następuje w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepisy przedmiotowej ustawy przewidują, że postępowanie w sprawie wyegzekwowania należności umarza się, jeżeli osoba zobowiązana zmarła, gdy obowiązek zapłaty jest ściśle związany z tą osobą. Należy przyjąć, że tego rodzaju związek występuje właśnie w przypadku odpowiedzialności z tytułu niezapłaconych mandatów. Z tego też względu nie ma możliwości pociągnięcia spadkobierców do odpowiedzialności tego rodzaju i żądania od nich uregulowania zaległości zmarłego.

Skomentuj artykuł