Ładowanie...

Zachowek – co powinieneś o nim wiedzieć?

Temat zachowku przewijał się już na naszym blogu kilka razy. Miało to jednak miejsce
jakiś czas temu, a że jest to temat raz, że budzący duże zainteresowanie, dwa – dość
obszerny, postanowiliśmy stworzyć dla Państwa serię artykułów, w ramach której
odświeżymy informacje o zachowku oraz omówimy jednocześnie te jego aspekty, o
których dotąd nie zdarzyło nam się wspomnieć. Na początek kilka podstawowych
informacji.

CZYM JEST ZACHOWEK?
Jest to suma pieniężna, odpowiadająca równowartości odpowiednio 2/3 albo 1/2
wartości udziału spadkowego, który przypadłby zstępnemu, małżonkowi albo rodzicom
spadkodawcy, gdyby nie fakt, że spadkodawca powołał inne osoby do dziedziczenia po
nim, tym samym pozbawiając kogoś z najbliższej rodziny możliwości dziedziczenia.

KOMU SIĘ NALEŻY?
Zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z
ustawy, a zostali wyłączeni od dziedziczenia np. ze względu na to, że spadkodawca nie
uwzględnił ich w testamencie. Aby sprawdzić, czy należy się zachowek, należy ustalić
krąg spadkobierców, którzy dziedziczyliby z mocy ustawy.

KTO POWINIEN WYPŁACIĆ ZACHOWEK?
Co do zasady spadkobierca, który został powołany do dziedziczenia w testamencie.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI NALEŻY SIĘ ZACHOWEK?
Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest
osobą małoletnią – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał
przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego
udziału.

JAK DOCHODZIĆ SWOICH PRAW?
Należy złożyć do sądu (co do zasady będzie to sąd właściwy według ostatniego miejsca
zamieszkania spadkodawcy) pozew o zachowek, czyli pozew o zapłatę określonej sumy
pieniężnej, obliczonej zgodnie z przepisami prawa.

Więcej na temat zachowku, w tym sposobu wyliczania jego wysokości, możliwości jego
dochodzenia także w braku testamentu, jak również sytuacji, w których zachowek
zostaje wyłączony, w kolejnych artykułach!

Jeżeli natomiast już teraz masz jakieś pytania dotyczące zachowku lub też potrzebujesz
porady w innej sprawie spadkowej, zapraszamy do Kontaktu!

Skomentuj artykuł