Ładowanie...

Testament pod warunkiem

Wiele razy na naszym portalu wyjaśnialiśmy czym jest testament oraz jak go sporządzić. Typów testamentu jest wiele i może zostać on spisany w różnych formach. Co jednak z warunkiem w testamencie? Czy można ustanowić, że dana osoba będzie dziedziczyć, o ile spełni prośbę lub zalecenia spadkodawcy?

Warunek powołujący do spadku

Nadal spotkać można testamenty, w których spadkodawcy nie tylko powołują spadkobierców do spadku, ale również wskazują pewne czynności, które chcą, aby zostały wykonane po ich śmierci. Zdarzają się przypadki, w których spadkodawca wskazuje przykładowo, że dana osoba otrzyma spadek, jeśli zawrze związek małżeński bądź otrzyma go, jeśli zobowiąże się nie sprzedawać nieruchomości, którą ma otrzymać w spadku. Czy spadkodawca ma prawo takie warunki zawrzeć? Czy powołanie do spadku jest nadal ważne? Zgodnie z naszym porządkiem prawnym nie ma możliwości powołania osób do spadku pod warunkiem. Takie zastrzeżenie warunku uważa się za nieistniejące. Jednak zastrzeżenie warunku nie wpływa na ważność powołania danej osoby do spadku. Wobec tego powołanie w takim przypadku do spadku pozostaje ważne, a osoby powołane nie muszą spełniać wskazanych w testamencie warunków, przykładowo zawarcia związku małżeńskiego.

Czy testament pod warunkiem pozostaje ważny?

Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami testament z warunkiem co do zasady pozostaje ważny, a warunek uważany jest za nieistniejący. Jednak czy taki testament zawsze zachowuje swoją ważność? Zgodnie z ustawą kodeks cywilny testament spisany pod warunkiem jest nieważny, jeśli z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany. Wobec tego do ustalenia czy testament będzie nieważny znaczenie będzie miało co kierowało spadkodawcą przy dokonywaniu takiego zastrzeżenia. Tym samym czy chciał powołać daną osobę bez względu na ustalony warunek. Innymi słowy czy bez zastrzegania tego warunku również daną osobę powołałby do spadku. Przy czym przy ustalaniu tego należy brać pod uwagę nie tylko treść samego testamentu, lecz także „okoliczności”. Co do zasady ustalenie, że bez zastrzeżenia warunku lub terminu testator w ogóle nie powołałby danego spadkobiercy, skutkuje nieważnością rozrządzenia testamentowego dotyczącego powołania tego spadkobiercy.

Kiedy warunek jest możliwy?

Nasz ustawodawca umożliwił spadkodawcom nakazanie danym osobom wykonywania pewnych czynności po ich śmierci, jednak nie mogą stanowić one warunku spadkobrania. W tym celu spadkodawca może skorzystać z jednej z instytucji, jakie pozostawia nam ustawodawca tj. zapis lub polecenie, które występują obok ostatniej woli spadkodawcy (oba pojęcia wyjaśnialiśmy już na naszym portalu). Wobec tego w chwili testamentowego powołania spadkobierców można ustanowić zapis dla danych osób bądź też ustanowić polecenie, sam natomiast warunek do powołania spadkobiercy nie będzie skuteczny.

Interesuje cię jakiś temat z zakresu prawa spadkowego? Chciałbyś przeczytać o nim artykuł? Zostaw nam komentarz lub napisz o tym w wiadomości prywatnej, a my postaramy się przygotować artykuł, który rozwieje Twoje wątpliwości.

Ilustracja: pixabay.com, by annazuc

Skomentuj artykuł