Ładowanie...

Podstawowe pojęcia związane z dziedziczeniem

  • SPADEK to ogół praw, ale i obowiązków spadkodawcy. Czytaj więcej…
  • SPADKODAWCA – osoba, która zmarła.
  • PASIERB – dziecko małżonka.
  • TESTAMENTc- rozrządzenie swym majątkiem na wypadek śmierci. Czytaj więcej…
  • ZSTĘPNI – każdy kolejny potomek, czyli kolejno dziecko, wnuk, prawnuk, praprawnuk itd. Osoby te są spokrewnione ze sobą w tzw. w linii prostej – jeden potomek pochodzi bezpośrednio od drugiego.

Ilustracja: pixabay.com, by PDPics

Skomentuj artykuł