Ładowanie...

Kolejność dziedziczenia ustawowego

Jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu, dziedziczenie po nim następuje na mocy ustawy.

KIEDY DZIEDZICZĄ DZIECI WRAZ Z MAŁŻONKIEM?
W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
Przykład 1: zmarł mąż i ojciec trójki dzieci. Dziedziczy po nim żona – przypada jej 1/4 całości spadku, również każdemu dziecku przypadnie wówczas 1/4 całości spadku.
Przykład 2: zmarł mąż i ojciec czwórki dzieci. Dziedziczy po nim żona – przypada jej 1/4 całości spadku, natomiast każdemu dziecku przypadnie wówczas 3/16 całości spadku.

KIEDY DZIEDZICZY MAŁŻONEK WRAZ Z RODZICAMI?

Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.
Przykład: zmarł mąż, który nie miał dzieci. Dziedziczy po nim żona – przypada jej 1/2 całości spadku, oraz jego rodzice – każdemu przypada po 1/4 całości spadku.

KIEDY DZIEDZICZĄ TYLKO RODZICE?
Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci ani małżonka, cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.
Przykład: zmarła osoba, która nie miała dzieci., ani małżonka. Dziedziczą po nim rodzice – każdemu z rodziców przypada 1/2 całości spadku

KIEDY DZIEDZICZY RODZEŃSTWO?
Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
Przykład 1: zmarł mąż, który nie miał dzieci, ale miał żonę, matkę i siostrę, jego ojciec zmarł wcześniej. Dziedziczy po nim żona – przypada jej 1/2 całości spadku, oraz matka i siostra – każdej przypada po 1/4 całości spadku.
Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym
Przykład 2: zmarł mąż, który nie miał dzieci, ale miał żonę, matkę i siostrę, która miała córkę. Przy czym jego ojciec i siostra zmarli wcześniej niż on. Dziedziczy po nim żona – przypada jej 1/2 całości spadku, oraz matka i siostrzenica – każdej przypada po 1/4 całości spadku
Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.
Przykład 3: zmarł mąż, który nie miał dzieci, miał tylko żonę i matkę, jego ojciec zmarł wcześniej. Dziedziczy po nim żona – przypada jej 1/2 całości spadku, oraz matka, której również przypada 1/2 całości spadku.
UWAGA udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

KIEDY DZIEDZICZY TYLKO MAŁŻONEK?
W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.
Przykład: zmarł mąż, który miał jedynie żonę, nie miał dzieci. Nie miał także rodzeństwa, a jego rodzice zmarli przed nim. Tylko wówczas cały spadek dziedziczy żona.

KIEDY DZIEDZICZĄ DZIADKOWIE?
W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych.
Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy.
W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

KIEDY DZIEDZICZĄ PASIERBOWIE?
W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.
Przykład: małżeństwo wychowywało wspólnie dziecko jednego z małżonków. Jeżeli oboje z rodziców tego dziecka zmarli, czyli dziecko takie zostało bez rodziców. A następnie zmarł także ojczym/macocha, który nie miał własnych krewnych, dziedziczy osoba którą wychowywał czyli pasierb – dziecko małżonka.

KIEDY DZIEDZICZY GMINA?
Są to wyjątkowe sytuacje, kiedy zmarły nie miał żadnych krewnych, albo wszyscy krewni zmarli przed nim.

Ilustracja: pixabay.com, by Alexas_Fotos

Skomentuj artykuł