Ładowanie...

Czy testament może zostać zmieniony albo odwołany?

Tak. Odwołać albo zmienić testament może tylko ten, kto go sporządził. Może on tego dokonać poprzez:

  1. sporządzenie nowego testamentu;
  2. zniszczenie lub pozbawienie testamentu cech, od których zależy jego ważność, w zamiarze odwołania testamentu;
  3. dokonanie zmian, z których wynika wola odwołania dotychczasowych postanowień zawartych w testamencie.

UWAGA
Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Ilustracja: pixabay.com, by quinntheislander

Skomentuj artykuł